Grafika


Kreativní návrhy, sazba, DTP, 3D modelace:

Grafické studio

Navrhneme, vysázíme, zalomíme, naskenujeme, vyretušujeme, vymodelujeme, zkorigujeme, vyfotíme, připravíme makety. Připravíme grafický, konstrukční a materiálový design obalů a POS materiálů. Nabízíme vše, co lze graficky znázornit: od sazby vizitek a inzerátů přes přípravu vizuálního stylu firem až po tvorbu firemních časopisů, objemných a náročných katalogů, knižních publikací a kampaní.

Jazykové korektury

Zkontrolujeme pravopis a stylistiku textů, upravíme texty s cílem perfektní písemné prezentace, efektivně oslovující cílovou skupinu zákazníků a uživatelů. Zajistíme jazykové překlady.


Z naší kuchyně:

Zdá se, že nemůžete spustit Flash.